mixintheboxir | آموزش و ارائه خدمات موسیقی محور

دانلود کمپرسور نوری-تیوبی Softube TLA-100A V2.5.10

دانلود کمپرسور نوری-تیوبی Softube TLA-100A V2.5.10

دانلود کمپرسور نوری-تیوبی Softube TLA-100A V2.5.10 کمپرسور های نوی-تیوبی مثل LA-2A گذشته افسانه ای داشته اند و صدایی افسانه ای! ولی خوب با توجه بیش از حد به بعضی ابزار، از بزرگی و قدرتمند بودن بقیه ابزار غافل خواهیم شد! مثلا

Read More »
بستن
rotate_right
بستن

Send Message

image
بستن

My favorites

image
اعلانات visibility rotate_right بستن
image
image
arrow_left
arrow_right