mixintheboxir | آموزش و ارائه خدمات موسیقی محور

عمق و عرض در Sound-Field

عمق و عرض در Sound-Field

عمق و عرض در Sound-Field موسیقیایی، یکی از مهمترین تعیین کننده های احساس، تحرک و انرژی موسیقی پخش شده است. یک مهندس صدای میکس وظیفه دارد فضایی را، بدون دیدن؛ به صورت سه بُعدی خلق کند تا شنونده تک تک اجزای کار را لمس کرده و با آن ارتباط بگیرد.

Read More »
بستن
rotate_right
بستن

Send Message

image
بستن

My favorites

image
اعلانات visibility rotate_right بستن
image
image
arrow_left
arrow_right